Türkiye İzcilik Federasyonu Disiplin Kararları

Disiplin Kararları

Türkiye İzcilik Federasyonu Disiplin Kurulunun 2024/4 sayılı kararı gereğince Hişam SAADET hakkında,

1- Şikayetin kabulü ile şikayet olunan Hişam SAADET hakkında BERAAT kararı verilmesine,

2- İdari tedbir KARARININ KALDIRILMASINA,

3- Bu karara karşı bildirilmeden itibaren on(10) gün içinde Genel Müdürlük Tahkim Kuruluna yazılı bir dilekçe ile itiraz edebileceğine,

Oy çokluğu ile KARAR VERİLDİ.


Türkiye İzcilik Federasyonu Disiplin Kurulunun 2024/3 sayılı kararı gereğince Hişam SAADET hakkında,

1- Şikayetin REDDİNE, şikayet olunan Hişam SAADET'in BERAATİNE,

2- Bu karara karşı bildirilmeden itibaren on(10) gün içinde Genel Müdürlük Tahkim Kuruluna yazılı bir dilekçe ile itiraz edebileceğine,

Oy birliği ile KARAR VERİLDİ.


Türkiye İzcilik Federasyonu Disiplin Kurulunun 2024/2 sayılı kararı gereğince Zekeriya ALTINALAN hakkında,

1- Şikayetin kabulü ile şikayet olunan Zekeriya ALTINALAN hakkında BİR YIL FAALİYETTEN MEN ve BİR YIL HAK MAHRUMİYETİ cezası ile CEZALANDIRILMASINA,

2- İdari tedbir konulduğundan bugüne kadar idari tedbirli olarak geçen sürenin düşülmesine ve cezanın kalan kısmının infazına,

3- Şikayet olunanla ilgili sevk esnasında konulan idari tedbirin; suçun mahiyeti ve geçen süre de dikkate alınarak cezanın infazı bittiğinde re'sen KALDIRILMASINA,

4- Bu karara karşı bildirilmeden itibaren on(10) gün içinde Genel Müdürlük Tahkim Kuruluna yazılı bir dilekçe ile itiraz edebileceğine,

Oy çokluğu ile KARAR VERİLDİ.


Türkiye İzcilik Federasyonu Disiplin Kurulunun 2024/1 sayılı kararı gereğince İsmail ŞEYRANLIOĞLU hakkında,

1- Şikayetin kabulü ile şikayet olunan İsmail ŞEYRANLIOĞLU hakkında UYARI cezası ile cezalandırılmasına,

2- Suç tarihinden karar tarihine kadar idari tedbirli olarak geçen süre dikkate alınarak men veya hak mahrumiyeti cezası verilmesine gerek olmadığına,

3- İdari tedbirin geçen süre dikkate alınarak KALDIRILMASINA,

4- Bu karara karşı bildirilmeden itibaren on(10) gün içinde Genel Müdürlük Tahkim Kuruluna yazılı bir dilekçe ile itiraz edebileceğine,

Oy çokluğu ile KARAR VERİLDİ.


Türkiye İzcilik Federasyonu Disiplin Kurulunun 2018/4 sayılı kararı gereğince Ayhan BİNBOĞA'nın,

1-Disiplin Talimatı Madde 38 gereğince, 2 yıl hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına, cezanın infazına karar tarihi olan 5.2.2018 tarihinde başlanılmasına, ceza süresinin dolduğu 5.2.2020 tarihinde cezanın kendiliğinden sona erdirilmesine karar verilmiştir. (Söz konusu karar Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulunca onaylanmıştır)


Türkiye İzcilik Federasyonu Disiplin Kurulunun 2018/1 sayılı kararı gereğince Doğukan ŞAHİN'in;

1-Bir yıl hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına, cezanın infazına idari tedbirin uygulanmaya başladığı tarihten itibaren başlanmasına ve bu güne kadar idari tedbirli olarak geçen sürenin infaz süresinden düşülmesine, ceza süresi dolduğunda kendiliğinden sonra erdirilmesine, karar verilmiştir.


Türkiye İzcilik Federasyonu Disiplin Kurulunun 2017/9 sayılı kararı gereğince Busen Nijen ALPARSLAN'ın;

1-Üç ay faaliyetlerden men ve bir yıl hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına, cezanın infazına idari tedbirin uygulanmaya başladığı tarihten itibaren başlamasına ve bu güne kadar idari tedbirli olarak geçen sürenin infaz süresinden düşülmesine, ceza süresi dolduğunda kendiliğinden sona erdirilmesine karar verilmiştir.


Türkiye İzcilik Federasyonu Disiplin Kurulunun 2017/4 sayılı kararı gereğince Gökhan İĞDİR'ın;

1-İki yıl altı ay faaliyetlerden men ve iki yıl hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına, cezanın infazına idari tedbirin uygulanmaya başladığı tarihten itibaren başlamasına ve bu güne kadar idari tedbirli olarak geçen sürenin infaz süresinden düşülmesine, ceza süresi dolduğunda kendiliğinden sona erdirilmesine,

2-Ancak Gökhan IĞDIR'ın 36.madde kapsamında kaldığı değerlendirilen fiilinin cezası olan lisans tescilinin ve liderlik sertifikalarının iptal edilmesi cezası dolayısıyla 1 nolu karardaki cezasının uygulanması anlamsız kalacağından sadece lisans ve sertifika iptali cezasının uygulanmasına,

3-Yol Arkadaşım Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin kulüp tescilinin iptaline karar verilmiştir.


Türkiye İzcilik Federasyonu Disiplin Kurulunun 2017/8 sayılı kararı gereğince Hüseyin ÇOBAN'ın;

1-Üç ay faaliyetlerden men ve 1 yıl hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına, cezanın infazına idari tedbirin uygulanmaya başladığı tarihten itibaren başlamasına ve bu güne kadar idari tedbirli olarak geçen sürenin infaz süresinden düşülmesine, ceza süresi dolduğunda kendiliğinden sona erdirilmesine karar verilmiştir.


Türkiye İzcilik Federasyonu Disiplin Kurulunun 2017/7 sayılı kararı gereğince Mahmut SARITAŞ'ın;

1-Üç ay faaliyetlerden men ve bir yıl hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına, cezanın infazına idari tedbirin uygulanmaya başladığı tarihten itibaren başlanmasına ve bu güne kadar idari tedbirli olarak geçen sürenin infaz süresinden düşülmesine, ceza süresi dolduğunda kendiliğinden sonra erdirilmesine karar verilmiştir.


Türkiye İzcilik Federasyonu Disiplin Kurulunun 2017/6 sayılı kararı gereğince Şengür ÖZGÜR'ün;

1-Bir ay faaliyetlerden men ve 6 ay hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına, cezanın infazına idari tedbirin uygulanmaya başladığı tarihten itibaren başlanmasına ve bu güne kadar idari tedbirli olarak geçen sürenin infaz süresinden düşülmesine, ceza süresi dolduğunda kendiliğinden sona erdirilmesine karar verilmiştir.


Türkiye İzcilik Federasyonu Disiplin Kurulunun 2017/5 sayılı kararı gereğince Ahmet İlkay ERDEM'in;

1-Üç ay faaliyetlerden men ve daimi hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına, cezanın infazına idari tedbirin uygulanmaya başladığı tarihten itibaren başlamasına ve bu güne kadar idari tedbirli olarak geçen sürenin infaz süresinden düşülmesine, ceza süresi dolduğunda kendiliğinden sona erdirilmesine,

2-Ancak Ahmet İlkay ERDEM'in 36. madde kapsamında kaldığı değerlendirilen fiilinin cezası olan lisans tescilinin ve liderlik sertifikalarının iptal edilmesi cezası dolayısıyla 1 nolu karardaki cezasının uygulanması anlamsız kalacağından sadece lisans ve sertifika iptali cezasının uygulanmasına karar verilmiştir.


Türkiye İzcilik Federasyonu Disiplin Kurulunun 2016/3 sayılı kararı gereğince Gökhan IĞDIR'ın 6 Ay süreyle Faaliyetlerden Men ve aynı süre Hak Mahrumiyeti cezası ile tecziyesine karar verilmiştir.


Türkiye İzcilik Federasyonu Disiplin Kurulunun 2014/4 sayılı kararı gereğince Fatma Güzide AKKOCA'nın uyarı cezası ile cezalandırılmasına ve hakkındaki idari tedbirin kaldırılmasına karar verilmiştir.


Türkiye İzcilik Federasyonu Disiplin Kurulunun 2014/3 sayılı kararı gereğince İpekyolu İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ve Ayhan ÖZDEMİR'in uyarı cezası ile cezalandırılmalarına ve haklarındaki idari tedbirlerin kaldırılmasına karar verilmiştir.


Türkiye İzcilik Federasyonu Disiplin Kurulunun 2014/2 sayılı kararı gereğince Emre GÜNEŞ'le ilgili şikayetin Reddi ile beraetine ve hakkındaki idari tedbirin kaldırılmasına karar verilmiştir.


Türkiye İzcilik Federasyonu Disiplin Kurulunun 2014/1 sayılı kararı gereğince Süreyya DALKA'yla ilgili şikayetin Reddi ile beraetine ve hakkındaki idari tedbirin kaldırılmasına karar verilmiştir.


"Türkiye İzcilik Federayonu Disiplin Kurulunun 2009/1 E sayılı dosyası üzerinden görülmekte olan Şikâyetcisi: Türkiye İzcilik Federasyonu, Şikâyet Olunanları: 1) Çanakkale Gençlik ve Spor Kulübü 2) Emir EMİROĞLU 3) Hüseyin TOY olan soruşturmaya ilişkin olarak 05.12.2009 tarihinde verilen 2009/1 Nolu Ceza ve Beraat hükümlerine havi Türkiye İzcilik Federasyonu Disiplin Kurulu kararı" ...


"Türkiye İzcilik Federasyonu Disiplin Kurulunun 2009/2 E sayılı dosyası üzerinden görülmekte olan Şikâyetcisi: Talip TÜRKCAN, Şikâyet Olununanları: 1) Ata Doğa İzcilik, Gençlik ve Spor Kulübü 2) Tuncay YERDELEN 3) Serdar SÜYÜN 4) Ersun ÜNAL olan soruşturmaya ilişkin olarak 05.12.2009 tarihinde verilen 2009/2 Nolu Beraat hükmüne havi Türkiye İzcilik Federasyonu Disiplin Kurulu kararı" kararı görmek için tıklayınız.

26.01.2009

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulunun 23.01.2009 tarihinde vermiş olduğu karar gereği Seyyah İzcilik ve Doğa Sporları Kulübü ile o dönemdeki Başkanı Ayşe Kaygısız YILDIZ hakkında verilen disiplin cezası kaldırılmıştır.

12.01.2009


Türkiye İzcilik Federasyonu Disiplin Kurulu'nun 06/01/2009 tarihinde, Erzurum Palandöken GSGM tesislerinde yaptığı toplantı sonucunda;

Seyyah İzcilik ve Doğa Sporları Kulübü ile o dönemdeki Başkanı Ayşe Kaygısız YILDIZ hakkında;

Disiplin talimatının 21 maddesi gereği "Taliamtları aykırı hareketleri" nedeniyle ayrı ayrı altışar ay izcilik faaliyetlerinden men, aynı süre ile hak mahmuriyeti cezası ile cezalandırılmalarına, aynı talimatın "Ağırlaştıcı nedenler" başlığını taşıyan 51. maddesinin (d) fıkrasında belirtilen Federasyon tüzel kişiliği, imaj ve otoritesine internet aracılığı ile yapılan açıklamalarla zarar verdiklerinden; neticeden izcilik faaliyetlerinden men cezalarının ayrı ayrı bir yıla çıkarılmasına, ayrıca da birer yıl süre ile hak mahrumiyeti cezasıyla cezalandırılmalarına, idari tedbirli oldukları tarihten itibaren geçen sürenin mahsubu ile sonuç olarak 17.11.2009'a tarihine kadar izcilik faaliyetlerinden men cezası ile cezalandırılmalarına ayrı ayrı bu süre kadar hak mahrumiyetiyle cezalandırılmalarına karar verilmiştir.

18 Eylül 2007


Türkiye İzcilik Federasyonu Disiplin Kurulu'nun 09/09/2007 tarihinde, Ümraniye Tesislerinde yaptığı toplantı sonucunda;

1) Zonguldak İzcilik İl Temsilcisi Hasan KISA'nın, 17-24.Temmuz.2006 tarihinde yapılan Karadeniz Yaşamalı Uluslararası İzci Kampıyla ilgili suçlamalar, zaman aşımına uğradığından dolayı daha önce verilmiş olan İdari Tedbirin kaldırılmasına,

2) İstanbul izci liderlerinden Serkan DÜZENLİ'nın, 17-24.Temmuz.2006 tarihinde yapılan Karadeniz Yaşamalı Uluslararası İzci Kampıyla ilgili suçlamalar, zaman aşımına uğradığından dolayı daha önce verilmiş olan İdari Tedbirin kaldırılmasına,

3) Eskişehir Çevsad Kulübü lideri Cemal DEMİR'in, 27.Temmuz-02.Ağustos.2007 tarihinde yapılan 100.Yıl Milli Kampında, yaptığı fiilden dolayı; TİF Disiplin Talimatının 10. maddesi gereğince, UYARI cezası verilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.