Hakkımızda

Türkiye İzcilik Federasyonu Kuruluş

İzciliğin Dünyada 1907 yılında kurulmasının akabinde, Türkiye'de izcilik 1910 yıllarında kurulmuştur. 1910 yılında bize ait olan Beyrut'ta, Tevfik Efendi tarafından izciliğin temeli sayılabilecek bir teşkilatın kurulduğuna dair belgelere sahibiz. 1989 yılına kadar tek çatı altında yürütülen izcilik çalışmaları, 1989 yılında Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde izcilik branşı kurulmasıyla ayrı ayrı çalışmalara başlandı. Bunun ardından Türkiye İzcilik Federasyonu, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde 1991 yılında kuruldu. 14 yıl Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren federasyonumuz, 02 Şubat 2006 tarihinde özerk statüye kavuşarak, bağlı kurum vasfından çıktı. Özerklik kararı ile federasyonumuz özel hukuka tabi tüzel bir kişilik halini aldı. 2014 yılında özerk statüde olan federasyonumuz, bağımsız spor federasyonu statüsünü aldı. Türkiye İzcilik Federasyonu Dünya İzci Hareketi Teşkilatı (WOSM) ve Dünya Kız İzci Teşkilatı (WAGGGS) üyesi Türkiye'de tek teşkilattır.

İzci Andı ve Türesine dayanan bir değer sistemi aracılığı ile gençlerin eğitimine katkıda bulunmak, insanların bireyler olarak isteklerini gerçekleştirdikleri daha iyi bir dünyanın inşaasına yardımcı olmak ve toplumda yapıcı bir rol oynamaktır.
MİSYONUMUZ
İkinci yüzyılında izcilik Kendini; güvenilir, değer odaklı, eğitsel dinamik ve yenilikçi, toplumun her kesiminden kız - erkek çok sayıda genci kapsayan, tüm kültürlerde kadın - erkek bütün yetişkinler için cazip, daha iyi bir dünya inaşaasına gerçekten katkı sağlayan hareket olarak görmektedir.
VİZYONUMUZ
Federasyonumuz olarak stratejik planımızı, göreve geldiğimiz günden bu yana edindiğimiz bilgi ve tecrübeler ışığında oluşturduk. Önümüzdeki süreçte T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ile protokol kapsamında, ülke genelinde izciliği daha fazla yaymak ve yaklaşık 230.000 olan izci sayımızı 1.000.000 yapmayı planlıyoruz. Yine bu planımız içerisinde «Liderlik Eğitim Enstitüsü» oluşturmayı hedeflemekteyiz. Kısaca bu enstitünün amacı; izci lideri veya izci lideri olmak isteyen kişileri, vazifesini başarı ile yerine getirebilecek şekilde bilgi, beceri, tecrübe ve ahlaki yönden tam donanımlı olarak yetiştirmektir. TİFAKE (Türkiye İzcilik Federasyonu Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Enstitüsü) olarak AFAD Başkanlığı’ndan aldığımız akreditasyon belgesi sayesinde tüm doğal afetlerde AFAD ve diğer kurum ve kuruluşlar ile birlikte acil yardımlarda bulunabiliyoruz. TİFAKE birimimizin güçlenmesi için çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.

İzciliğin Amacı

İzciliğin temel amacı; çocuk ve gencin bedensel, ruhsal, sosyal ve zihinsel yönden gelişmesini sağlamaktır. Daha detaylı bir tanım verilmek istenirse; izcilik faaliyetlerinin amacı, çocuk veya genci; yurduna, milletine bağlı, bütün insanlara karşı dürüst ve iyi duygulu, iyi karakterli ve toplum içinde yapıcı ruha sahip, saygılı ve disiplinli, özveri sahibi, toplum ve çevre kalkınmasına hizmet eden, kendisi için gerekli el becerilerine sahip, kendine güvenen, sorumluluk almaya hazır, sağlıklı ve olumlu düşünen, tabiat ve kültür eserlerini seven ve koruyan, iyi bir insan ve yurttaş olarak yetiştirmektir..

İzciliğin Temel Prensibleri

  1. Allah'a karşı vazifeler.
  2. Başkalarına karşı vazifeler.
  3. Kendine karşı vazifeler.

Allah'a karşı vazifeler: Manevi bağlılık, kendisini ifade etme, dine sadakat ve bunlardan doğan görevler şeklinde tanımlanabilir.

Başkalarına karşı vazifeler: Toplumun kalkınması için, topluma hizmet edilmesi prensibidir.

Kendine karşı vazifeler: Kendini geliştirme sorumluluğudur.